ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
Kimberly-Clark ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด
3M
View :   Sort :

1 พบสินค้า 3 รายการ

 view
รหัส : Chemical Sorbent
Chemical Sorbent
Chemical Sorbent วัสดุดูดซับสารเคมี
จำนวน :


 view
รหัส : Mainetenance sorbent
Mainetenance sorbent
Mainetenance sorbent วัสดุดูดซับสารเคมีเหลวทั่วไป
จำนวน :


 view
รหัส : Petroleum Sorbent
Petroleum Sorbent
Petroleum Sorbent วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ
-ใช้ได้ทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
-รักษารูปทรงขณะลอยอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน และทนอุณหภูมิได้ดี
-รีดน้ำมันออก แล้วนำวัสดุดูดซับและน้ำมันกลับมาใช้งานได้อีก
จำนวน :


1