ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
Kimberly-Clark ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด
3M
View :   Sort :

1 พบสินค้า 4 รายการ

 view
รหัส : RW-9268
ถังขยะอคีลิคแบบใส ทรงกลม ไม่มีฝา
ถังขยะอคีลิคแบบใส ทรงกลม ไม่มีฝา
ใชกับถุงพลาสติกใส ขนาด 22" x 26"
ขนาด 29.5 x 41.3cm
ความจุ 20 ลิตร
บรรจุกล่องละ 4 ใบ
ผลิตจากวัตถุดิบ Polystyrene (Ps)
โปร่งใสสามารถมองเห็นของภายใน


 view
รหัส : RW-9271
ถังขยะอคีลิคแบบใส ทรงหกเหลี่ยม ไม่มีฝา
ถังขยะอคีลิคแบบใส ทรงหกเหลี่ยม ไม่มีฝา
มีขอบรัดถุงขยะ
ขนาดเฉพาะตัวถัง 37 x 42.5 x 60.5cm
ขนาดรวมชอบ 38.7 x 44.4 x 60.8cm
ความจุ 56 ลิตร
ใช้กับถุงพลาสติก 28" x 33"
บรรจุกล่องละ 2 ใบ
ผลิตจากวัตถุดิบ Polystyrene (Ps) หรือ Acrylic
โดดเด่นด้วยรูปทรงหกเหลี่ยม พร้อมชอบครอบถุงขยะ


 view
รหัส : RW-9269
ถังขยะอคีลิคแบบใส ทรงกลม มีขอบรัดถุงขยะ
ถังขยะอคีลิคแบบใส ทรงกลม ไม่มีฝา มีขอบรัดถุงขยะ
ขนาดเฉพาะตัวถัง 37.8 x 50.8 cm
ความจุ 45 ลิตร
ใช้กับถุงพลาสติกใส 26" x 30"
บรรจุกล่องละ 2 ใบ
ผลิตจากวัตถุดิบ Polystyrene (Ps)
โปร่งใส สามารถมองเห็นขยะภายใน


 view
รหัส : RW-7352
ถังขยะอคีลิคใส ทรงสีเหลี่ยม ฝามีช่องทิ้ง
ถังขยะอคีลิคใส ทรงสีเหลี่ยม ฝามีช่องทิ้ง
ปริมาตร 45 ลิตร
ขนาดถังขยะ 33.6 x 40.3 x 76.5 cm
ขนาดฝาถัง 32 x 37.6 x 57 cm
สีที่จำหน่าย สีเขียว , สีฟ้า


1