ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
Kimberly-Clark ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด
3M
View :   Sort :

1 พบสินค้า 5 รายการ

 view
รหัส : EC-73-104-101552
ผลิตภัณฑ์ชนิดด่างเสริมการซักผ้า
ผลิตภัณฑ์ชนิดด่างเสริมการซักผ้า (Alkaline)
ผลิตภัณฑ์ด่างเสริมการซักขจัดคราบฝังแน่น เช่น คราบเลือด ซอส และไขมัน
ขนาดบรรจุ : 25 กิโลกรัม


 view
รหัส : EC-73-104-Sours
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของผ้า
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของผ้า (Sours)
สำหรับใช้เติมในขั้นตอนการล้าง
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร


 view
รหัส : EC-73-104-Bleaches
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว
ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว (Bleaches)
สำหรับฟอกผ้าสีและผ้าขาวให้ประสิทธิภาพในการฟอกผ้าขาวที่อุณหภูมิต่ำ 70-85 องศา
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร


 view
รหัส : EC-73-104-Detergents
ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (Detergents)
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้น (Detergents)
สำหรับใช้ซักผ้าทั่วไปและผ้าที่สกปรกมากสามารถใช้ซักได้กับทุกสภาพน้ำ
แบ่งลักษณะการใช้งานออกเป็น 3 ประเภท
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร


 view
รหัส : EC-73-104-106402
ผลิตภัณฑ์ชนิดด่างเสริมการซัก
ผลิตภัณฑ์ชนิดด่างเสริมการซัก (Alkaline)
ชนิดไม่มีส่วนประกอบของสารฟอตเฟต
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร


1