ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
Kimberly-Clark ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด
3M
View :   Sort :

1 พบสินค้า 7 รายการ

 view
จำนวน :


 view
จำนวน :


 view
รหัส : S100
ตู้น้ำเน็น ต่อตรงน้ำประปา+เครื่องกรองน้ำ
ตู้น้ำเน็น ต่อตรงน้ำประปา+เครื่องกรองน้ำ รุ่น S100
ขนาด 300 x 300 x 900 mm.
น้ำหนัก 18 kgs
กำลังไฟฟ้า 220 v / 50 Hz.


 view
รหัส : F1
ตู้น้ำดื่ม (เย็น) ต่อตรงน้ำประปา + เครื่องกรองน้ำในตัว รุ่น F1
ตู้น้ำดื่ม (เย็น) ต่อตรงน้ำประปา + เครื่องกรองน้ำในตัว รุ่น F1
ขนาด 310 x 290 x 953 มม.
น้ำหนัก 19 kgs.
กำลังไฟฟ้า 220 v / 50 Hz.


 view
รหัส : F2
ตู้น้ำดื่ม (เย็น-ธรรมดา) ต่อตรงน้ำประปา + เครื่องกรองน้ำในตัว รุ่น F2
ตู้น้ำดื่ม (เย็น-ธรรมดา) ต่อตรงน้ำประปา + เครื่องกรองน้ำในตัว รุ่น F2
ขนาด 310 x 290 x 953 มม.
น้ำหนัก 19 kgs
กำลังไฟฟ้า 220 v / 50 Hz.


 view
รหัส : F3
ตู้น้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) ต่อตรงน้ำประปา + เครื่องกรองน้ำในตัว รุ่น F3
ตู้น้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) ต่อตรงน้ำประปา + เครื่องกรองน้ำในตัว รุ่น F3
ขนาด 310 x 290 x 953 มม.
น้ำหนัก 20 kgs.
กำลังไฟฟ้า 220 v / 50 Hz.


 view
รหัส : F4
ตู้น้ำดื่ม (ร้อน-อุ่น-เย็น) ต่อตรงน้ำประปา + เครื่องกรองน้ำในตัว รุ่น F3
ตู้น้ำดื่ม (ร้อน-อุ่น-เย็น) ต่อตรงน้ำประปา + เครื่องกรองน้ำในตัว รุ่น F4
ขนาด 310 x 290 x 953 มม.
น้ำหนัก 20 kgs
กำลังไฟฟ้า 220 v / 50Hz.


1