ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
Kimberly-Clark ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด
3M
View :   Sort :

1 พบสินค้า 8 รายการ

 view
รหัส : Water Dispenser ABS-SC5
ตู้ทำน้ำร้อน - เย็น 2 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น SC5
ตู้ทำน้ำร้อน - เย็น 2 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น ABS-SC5
ขนาด 330 x 310 x 970 มม.
น้ำหนัก 20 กิโลกรัม
กำลังไฟฟ้า 220 วัตต์ : 50 เฮิร์ต
สีเทา


 view
รหัส : Water Dispenser Stainless(STL)
ตู้ทำน้ำเย็น 1 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น STL
ตู้ทำน้ำเย็น 1 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น STL
ขนาด 31 x 29 x 95 เซ็นติเมตร
น้ำหนัก 17 กิโลกรัม (โดยประมาณ)
กำลังไฟฟ้า 220 วัตต์ : 50 เฮิร์ต


 view
รหัส : Water Dispenser
ตู้ทำน้ำร้อน - เย็น 2 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น
ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น 2 หัวก็อก แบบตั้งพื้น
น้ำหนัก 17 กิโลกรัม (โดยประมาณ)
กำลังไฟฟ้า 220 วัตต์ : 50 เฮิร์ต


 view
รหัส : Water Dispenser ABS-SC1
ตู้ทำน้ำเย็น 1 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น SC1
ตู้ทำน้ำเย็น 1 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น SC1
ขนาด 31 x 29 x 95 เซ็นติเมตร
น้ำหนัก 17 กิโลกรัม (โดยประมาณ)
กำลังไฟฟ้า 220 v / 50 Hz.
สีเทา


 view
รหัส : Water Dispenser ABS-SC2
ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น 2 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น SC-2
ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น 2 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น SC-2
ขนาด 31 x 29 x 95 เซ็นติเมตร
น้ำหนัก 17 กิโลกรัม (โดยประมาณ)
กำลังไฟฟ้า 220 v / 50 Hz.
สีเทา


 view
รหัส : Water Purifier ABS-F7(H/C)
ตู้ทำร้อน-เย็น 2 หัวก็อก รุ่น ABS-F7
ตู้ทำร้อน-เย็น 2 หัวก็อก รุ่น ABS-F7
ขนาด 330 x 310 x 970 มม.
น้ำหนัก 20 กิโลกรัม
กำลังไฟฟ้า 220 v/50 Hz.
สีเทา


 view
รหัส : Water Dispenser ABS-SC1
ตู้ทำน้ำเย็น 1 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น SC1
ตู้ทำน้ำเย็น 1 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น SC1
ขนาด 31 x 29 x 95 เซ็นติเมตร
น้ำหนัก 17 กิโลกรัม
กำลังไฟฟ้า 220 v/50 Hz.
สีเทา


 view
รหัส : Water Dispenser ABS-SC1-2
ตู้ทำน้ำเย็น 1 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น SC1-2
ตู้ทำน้ำเย็น 1 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น SC1-2
ขนาด 31 x 29 x 95 เซ็นติเมตร
น้ำหนัก 17 กิโลกรัม(โดยประมาณ)
กำลังไฟฟ้า 220 v/50 Hz.
สีเทา


1