ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
Kimberly-Clark ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด
3M
View :   Sort :

1 พบสินค้า 3 รายการ

 view
รหัส : BI-69-CHANG/70G
กระดาษถ่ายเอกสาร a4 chang 70 แกรม
คุณสมบัติพิเศษกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว 70 แกรม ของบริษัทบางปะอินเนื้อกระดาษสีขาวถนอมสายตาไม่ขาวสว่างจนเกินไป ไม่มีการทิ้งฝุ่นเกาะเครื่องถ่ายเอกสารบรรจุภัณฑ์โดยเครื่องจักรที่ทันามัยป้องกันน้ำซึมเข้าสินค้า
จำนวน :


 view
รหัส : BI-69-CHANG/80G
กระดาษถ่ายเอกสาร a4 chang 80 แกรม
คุณสมบัติพิเศษกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว 80 แกรม ของบริษัทบางปะอินเนื้อกระดาษสีขาวถนอมสายตาไม่ขาวสว่างจนเกินไป ไม่มีการทิ้งฝุ่นเกาะเครื่องถ่ายเอกสารบรรจุภัณฑ์โดยเครื่องจักรที่ทันสมัยป้องกันน้ำซึมเข้าสินค้า
จำนวน :


 view
รหัส : FXP107020
กระดาษ A4 - 70 แกรม
A4 - 210 x 297 มม.
70 กรัม
ขาว
500 / รีม

จำนวน :


1