ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
Kimberly-Clark ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด
3M
View :   Sort :

1 2 » พบสินค้า 14 รายการ

 view
รหัส : 16-003-00028
อ่างอาหารเซรามิคพร้อมขาตั้ง
อ่างอาหารเซรามิคพร้อมขาตั้ง
โดยเพิ่มทางเลือกในการนำเสนออาหารให้มีความหลากหลาย
เพื่อเน้นการโชว์อาหารให้โดดเด่นอยู่บนภาชนะ ที่สะอาดอยู่เสมอ
สร้างบรรยากาศบนโต๊ะจัดเลี้ยงให้มีความหรูและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 view
รหัส : 16-003-00027
อ่างอาหารเซรามิคพร้อมขาตั้ง
อ่างอาหารเซรามิคพร้อมขาตั้ง
โดดเด่นในการออกแบบที่เน้นความเรียบหรู โดยมีรูปทรงสวยงาม
โดยเพิ่มทางเลือกในการนำเสนออาหารให้มีความหลากหลาย
เพื่อเน้นการโชว์อาหารให้โดดเด่นอยู่บนภาชนะ ที่สะอาดอยู่เสมอ
สร้างบรรยากาศบนโต๊ะจัดเลี้ยงให้มีความหรูและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 view
รหัส : 16-003-00024
อ่างอาหารเซรามิคพร้อมขาตั้ง
อ่างอาหารเซรามิคพร้อมขาตั้ง
โดดเด่นในการออกแบบที่เน้นความเรียบหรู โดยมีรูปทรงสวยงาม
โดยเพิ่มทางเลือกในการนำเสนออาหารให้มีความหลากหลาย
เพื่อเน้นการโชว์อาหารให้โดดเด่นอยู่บนภาชนะ ที่สะอาดอยู่เสมอ
สร้างบรรยากาศบนโต๊ะจัดเลี้ยงให้มีความหรูและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 view
รหัส : 16-003-00021
อ่างอาหารเซรามิคพร้อมขาตั้ง
อ่างอาหารเซรามิคพร้อมขาตั้ง
โดดเด่นในการออกแบบที่เน้นความเรียบหรู โดยมีรูปทรงสวยงาม
โดยเพิ่มทางเลือกในการนำเสนออาหารให้มีความหลากหลาย
เพื่อเน้นการโชว์อาหารให้โดดเด่นอยู่บนภาชนะ ที่สะอาดอยู่เสมอ
สร้างบรรยากาศบนโต๊ะจัดเลี้ยงให้มีความหรูและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา


 view
รหัส : 16-003-00020
อ่างอาหารเซรามิคพร้อมขาตั้ง
อ่างอาหารเซรามิคพร้อมขาตั้ง
โดดเด่นในการออกแบบที่เน้นความเรียบหรู โดยมีรูปทรงสวยงาม
โดยเพิ่มทางเลือกในการนำเสนออาหารให้มีความหลากหลาย
เพื่อเน้นการโชว์อาหารให้โดดเด่นอยู่บนภาชนะ ที่สะอาดอยู่เสมอ
สร้างบรรยากาศบนโต๊ะจัดเลี้ยงให้มีความหรูและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา


 view
รหัส : 16-003-00011
อ่างอาหารเซรามิค ทรงหยินหยาง
อ่างอาหารเซรามิค ทรงหยินหยาง
ถาดกระเบื้อง porcelain ทรงหยินหยาง 16-003-00011
เหมาะสำหรับตั้งในอ่างอุ่นอาหารทรงกลม ทำให้อาหารน่ารับประทาน
ให้ความร้อนของอาหารได้ดี ปลอดภัย ดูสอาดตา และมีช่องระบาย
สามารถใส่เครื่องล้างจาน และไม่โครเวฟปลอดภัย
ขนาด 390 x 70 MM.

 view
รหัส : 16-003-00013
อ่างอาหารเซรามิค
อ่างอาหารเซรามิค
เหมาะสำหรับตั้งในอ่างอุ่นอาหาร ทำให้อาหารน่ารับประทาน
ให้ความร้อนของอาหารได้ดี ปลอดภัย ดูสอาดตา
สามารถใส่เครื่องล้างจาน และไม่โครเวฟปลอดภัย
สีขาว ขนาด 260 x 320 x 60 MM.


 view
รหัส : 16-003-00014
อ่างอาหารเซรามิค ทรงหยินหยาง
อ่างอาหารเซรามิค ทรงหยินหยาง
เหมาะสำหรับตั้งในอ่างอุ่นอาหารทรงกลม ทำให้อาหารน่ารับประทาน
ให้ความร้อนของอาหารได้ดี ปลอดภัย ดูสอาดตา
สามารถใส่เครื่องล้างจาน และไม่โครเวฟปลอดภัย


 view
รหัส : 16-003-00019
ถาดเซรามิคแบบสามช่องพร้อมขาตั้ง
ถาดเซรามิคแบบสามช่องพร้อมขาตั้ง
Rect Rack Set for 3 x 1/2 GN pans with dividers
โดดเด่นในการออกแบบที่เน้นความเรียบหรู โดยมีรูปทรงสวยงาม
โดยเพิ่มทางเลือกในการนำเสนออาหารให้มีความหลากหลาย
เพื่อเน้นการโชว์อาหารให้โดดเด่นอยู่บนภาชนะ ที่สะอาดอยู่เสมอ
สร้างบรรยากาศบนโต๊ะจัดเลี้ยงให้มีความหรูและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 view
รหัส : 16-003-00018
ถาดเซรามิคแบบคู่พร้อมขาตั้ง
ถาดเซรามิคแบบคู่พร้อมขาตั้ง (Rect Rack Set for 2 x 1/2 GN pans with divider)
โดดเด่นในการออกแบบที่เน้นความเรียบหรู โดยมีรูปทรงสวยงาม
โดยเพิ่มทางเลือกในการนำเสนออาหารให้มีความหลากหลาย
เพื่อเน้นการโชว์อาหารให้โดดเด่นอยู่บนภาชนะ ที่สะอาดอยู่เสมอ
สร้างบรรยากาศบนโต๊ะจัดเลี้ยงให้มีความหรูและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา


1 2 »