ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
Kimberly-Clark ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด
3M
View :   Sort :

1 พบสินค้า 6 รายการ

 view
รหัส : 0604-001
เครื่องพ่นน้ำหอมอัตโนมัติ Automatic Aerosol Dispenser 0604-001
เครื่องพ่นน้ำหอมอัตโนมัติ 0604-001
เหมาะจะติดตั้งในห้องน้ำสาธารณะ เพื่อเตรียมไว้สำหรับลูกค้าที่มาให้บริการของ
ทางห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรม และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับใช้ในโรงแรม, อุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ
ราคา: 1,300.00
จำนวน :


 view
รหัส : 0604-002
เครื่องพ่นน้ำหอมอัตโนมัติ Automatic Aerosol Dispenser 0604-002
เครื่องพ่นน้ำหอมอัตโนมัติ 0604-002
เหมาะจะติดตั้งในห้องน้ำสาธารณะ เพื่อเตรียมไว้สำหรับลูกค้าที่มาให้บริการของ
ทางห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรม และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับใช้ในโรงแรม, อุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ
ราคา: 1,300.00
จำนวน :


 view
รหัส : 0604-005
เครื่องพ่นน้ำหอม Manual Aerosol Dispenser 0604-005
เครื่องพ่นน้ำหอมอัตโนมัติ Model: 0604-005
เหมาะจะติดตั้งในห้องน้ำสาธารณะ เพื่อเตรียมไว้สำหรับลูกค้าที่มาให้บริการของ
ทางห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรม และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับใช้ในโรงแรม, อุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ
ราคา: 1,250.00
จำนวน :


 view
รหัส : 0604-006
เครื่องพ่นน้ำหอม Manual Aerosol Dispenser 0604-006
เครื่องพ่นน้ำหอมอัตโนมัติ Model: 0604-006
เหมาะจะติดตั้งในห้องน้ำสาธารณะ เพื่อเตรียมไว้สำหรับลูกค้าที่มาให้บริการของ
ทางห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรม และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับใช้ในโรงแรม, อุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ
ราคา: 1,300.00
จำนวน :


 view
รหัส : 0604-003
น้ำหอม Perfume 300ml. 0604-003
สเปรย์ใช้สำหรับดับกลิ่นในห้องอับชื้นที่ปราศจากของสารโฮคอลโรฟลูโอไรคาร์บอน
และไม่ส่วนผสมของสารเกบิลแอลกฮอร์
ราคา: 170.00
จำนวน :


 view
รหัส : 0604-008
เครื่องพ่นน้ำหอมอัตโนมัติ Automatic perfume Dispenser 0604-008
เครื่องพ่นน้ำหอมอัตโนมัติ 0604-008
เหมาะจะติดตั้งในห้องน้ำสาธารณะ เพื่อเตรียมไว้สำหรับลูกค้าที่มาให้บริการของ
ทางห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรม และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับใช้ในโรงแรม, อุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ
ราคา: 1,300.00
จำนวน :


1