ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
Kimberly-Clark ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด
3M
View :   Sort :

1 พบสินค้า 6 รายการ

 view
รหัส : TA-8009S
ผ้าเช็ดชิ้นงาน
ผ้าเช็ดชิ้นงาน รุ่น TA-8009S
ขนาดที่จำหน่าย 6"x6" , 9"x9"


 view
รหัส : FF390C
ผ้าเช็ดชิ้นงาน
ผ้าเช็ดชิ้นงาน รุ่น FF390C


 view
รหัส : Sontara Micropure AP
ผ้าเช็ดชิ้นงาน
ผ้าเช็ดชิ้นงาน รุ่น Sontara Micropure AP
ขนาดที่จำหน่าย 6"x6" , 9"x9" , 12"x12"


 view
รหัส : Sontara Micropure SL
ผ้าเช็ดชิ้นงาน
ผ้าเช็ดชิ้นงาน รุ่น Sontara Micropure SL
ขนาดที่จำหน่าย 4"x4"


 view
รหัส : Super Polx 1200
ผ้าเช็ดชิ้นงาน
ผ้าเช็ดชิ้นงาน รุ่น Super Polx 1200
S1200-44 ขนาดที่จำหน่าย 4"x4"
S1200-66 ขนาดที่จำหน่าย 6"x6"
S1200-99 ขนาดที่จำหน่าย 9"x9"


 view
รหัส : MicroSeal 1200
ผ้าเช็ดชิ้นงาน
ผ้าเช็ดชิ้นงาน รุ่น MicroSeal 1200
MS1200-99 ขนาดที่จำหน่าย 9"x9"
MS3000-99 ขนาดที่จำหน่าย 9"x9"


1