ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
Kimberly-Clark ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด
3M
กระดาษเช็ดมือแบบม้วน (2) กล่องบรรจุกระดาษ (5) กระดาษเช็ดมือแบบพับ (7)


View :   Sort :

1 2 » พบสินค้า 14 รายการ

 view
รหัส : KB-05-23748
SCOTT M-Fold Starter Pack
สก็อตต์ M-Fold Starter Pack 250 แผ่น
เครื่องใส่กระดาษเช็ดมือ Hand Towel Window
บรรจุ/ลัง 1 x 4


 view
รหัส : KB-01-4980
Compact Towel Dispenser
Compact Towel Dispenser
กล่องบรรจุกระดาษ
สีที่จำหน่าย สีขาว / สีเทา
ขนาด 364mm x 225mm x 70mm


 view
รหัส : KB-05-27011
SCOTT COMPACT Hand Towel
กระดาษเช็ดมือสก็อตต์คอมแพ็ค แฮนด์ ทาวเวอร์
จำนวนแผ่น/ห่อ 160 แผ่น
ขนาด/แผ่น 28.70 x 20 ซม.
บรรจุ/ลัง 1 x 22


 view
รหัส : KB-01-0927600
Compact Hand Towel Series-i Dispenser
Compact Hand Towel Series-i Dispenser
กล่องบรรจุกระดาษเช็ดมือ
ขนาด 33.50 x 22.94 x 13.54


 view
รหัส : KB-01-5791300
กล่องบรรจุกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น HT Series-I
กล่องบรรจุกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น HT Series-I
ขนาดกล่องบรรจุ : 33.30 x 38.40 x 15.60 ซม.
จำนวนบรรจุ/ลัง : 6 กล่อง


 view
รหัส : KB-05-190000
KLEENEX® Hand Towels
กระดาษเช็ดมือคลีเน็กซ์ 1 ชั้น
จำนวนแผ่น/แพ็ค 120 แผ่น
ขนาด/แผ่น 20.50 x 31.40 ซม.
บรรจุ/ลัง 1 x 20


 view
รหัส : KB-05-23732
SCOTT® C-Fold Hand Towel
กระดาษเช็ดมือสก็อต์แบบแผ่น
ขนาด/แผ่น 23.00 x 31.00 ซม.
จำนวนแผ่น/ห่อ : 150 แผ่น
บรรจุ/ลัง : 1 x 24


 view
รหัส : KB-05-23742
SCOTT® M-Fold Hand Towel
กระดาษเช็ดมือสก็อตต์
ขนาด/แผ่น 24.5 ซม. x 22.0 ซม.
จำนวนแผ่น/ห่อ : 250 แผ่น
บรรจุ/ลัง : 1 x 16


 view
รหัส : KB-05-23754
SCOTT® INTERFOLD Hand Towel 2 Ply
กระดาษเช็ดมือสก็อตต์ Interfold 2 ชั้น อัดลาย
ขนาด/แผ่น : 24.5 ซม. x 21.6 ซม.
จำนวนแผ่น/ห่อ : 250 แผ่น
บรรจุ/ลัง : 1 x 24 view
รหัส : KB-05-23820A
KIMSOFT® Interfold Hand Towel
กระดาษเช็ดมือคิมซอฟต์ Interfold
ขนาด/แผ่น 20.50 ซม. x 21.5 ซม.
จำนวนแผ่น/ห่อ 250 แผ่น
บรรจุ/ลัง : 1 x 12


1 2 »